B.Slim: Beweeg meer
en eet gezond!

B.Slim is een project om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Helaas zijn veel kinderen te dik en dit aantal stijgt. Diverse organisaties voeren gezamenlijk strijd tegen de kilo’s. B.Slim wordt in opdracht van de gemeente Amersfoort uitgevoerd en vindt intussen plaats in 4 wijken. Daarbij kiezen we voor een lokale integrale aanpak.